Повне найменування Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «БОНУМ МЕДІУМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БОНУМ ГРУП»
Скорочене найменування ЗНПІФ «БОНУМ МЕДІУМ» ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»
Тип фонду закритий строковий
Вид фонду недиверсифікований
Клас фонду пайовий
Дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ Свідоцтво ДКЦПФР № 1441 від 31.05.2010 року
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2321441
Строк діяльності інвестиційного фонду 10 (десять) років з моменту внесення Фонду до ЄДРІСІ
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Свідоцтво ДКЦПФР № 1752 від 14.06.2010 р.
Форма існування цінних паперів бездокументарна
Тип та форма випуску цінних паперів іменні
Спосіб розміщення випуску цінних паперів закрите (приватне) розміщення або відкрите (публічне) розміщення
Номінальна вартість цінних паперів 10 000 грн.
Зареєстрована загальна кількість 10 000 штук