2018 рік

Баланс компанії за 2018 рік (розміщено 26 квітня 2019 р.)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік (розміщено 26 квітня 2019 р.)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (розміщено 26 квітня 2019 р.)

Звіт про власний капітал за 2018 рік (розміщено 26 квітня 2019 р.)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (розміщено 26 квітня 2019 р.)

Аудиторський висновок за 2018 рік (розміщено 26 квітня 2019 р.)

 

2017 рiк

Баланс компанії за 2017 рік (розміщено 16 квітня 2018 р.)

Звіт про фінансові результати за 2017 рік (розміщено 16 квітня 2018 р.)

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (розміщено 16 квітня 2018 р.)

Звіт про власний капітал за 2017 рік (розміщено 16 квітня 2018 р.)

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (розміщено 16 квітня 2018 р.)

Аудиторський висновок за 2017 рік (розміщено 16 квітня 2018 р.)

 

2016 рік

Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк (розмiщено 14 квiтня 2017 р.)

Примiтки до звiтностi  (розмiщено 14 квiтня 2017 р.)

Аудиторський висновок (розмiщено 14 квiтня 2017 р.)

 

2015 рік

Фінансова звітність за 2015 рік (розмiщено 22 березня 2016 р.)
Примітки дофінансової звітності за 2015 рік (розмiщено 22 березня 2016 р.)
Аудиторський висновок за 2015 рік (розмiщено 22 березня 2016 р.)

2014 рік:

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2014 р.
АУДИТ_ВИСНОВОК

2013 рік:

Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк
Аудиторський висновок за 2013