Повне найменування Пайовий венчурний інвестиційний фонд «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2″ недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БОНУМ ГРУП»
Скорочене найменування ПВІФ «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2″ НВЗТ ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»
Тип фонду закритий строковий
Вид фонду недиверсифікований
Клас фонду пайовий
Дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ Свідоцтво ДКЦПФР № 1673 від 28.07.2011 року
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331673
Строк діяльності інвестиційного фонду 25 (двадцять п’ять) років з моменту внесення Фонду до ЄДРІСІ
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Свідоцтво ДКЦПФР № 2255 від 15.09.2011 р.
Форма існування цінних паперів бездокументарна
Тип та форма випуску цінних паперів іменні
Спосіб розміщення випуску цінних паперів закрите (приватне) розміщення або відкрите (публічне) розміщення
Номінальна вартість цінних паперів 1 000 грн.
Зареєстрована загальна кількість 100 000 штук