Регистрационные документы:

Свідоцтво, ЄДРІСІ (.pdf)

Результаты работы в 2014 году:

Баланс за 2014 рік (.pdf)
Звіт про фінансові результати за 2014рік (.pdf)
Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності за 2014 рік (.pdf)